Ένα παλαιωμένο ρούμι 18 χρόνων με αρώματα ξηρών καρπών, καραμέλας και μακριά απαλή επίγευση.

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/HmEM2VWqhb4?start=4″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Παραγωγός