Η εταιρεία PUSSER’S RUM Ltd παράγει το αυθεντικό Royal Navy Rum, το Ρούμι του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Πρόκειται για ένα από τα πιο παραδοσιακά και ιστορικά ρούμι που κυκλοφορούν σήμερα και παράγεται στη Γουιάνα και το Τρινιντάντ.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/i4jT2W_V0Iw?start=9″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Παραγωγός