5+1 ΔΩΡΟ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

30% αλκοόλ

Αφορά τα ποτά: VOD-0046, GIN-0024, TEQ-0016 & RUM-0038

38% αλκοόλ

Αφορά τα ποτά: GIN-0025, TEQ-0017
& TEQ-0034