Ένα μαύρο ρούμι με μεσαίο σώμα. Τα γλυκά και τροπικά φρούτα, οι καραμέλες βουτύρου και η βανίλια δίνουν τη θέση τους σε μια καπνιστή γλυκόριζα και μελάσα.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/EvFS93WjuZY?start=16″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Παραγωγός