Ένα διαφορετικό gin από τα μαύρα δάση της Γερμανίας. Φτιαγμένο από 47 βότανα και περιεκτικότητα σε αλκοόλ 47% σε συνδυασμό με cranberries που είναι το μυστικό όπλο του μαύρου δάσους.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/k69H6cdNksA?start=56″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Παραγωγός